1. Pracovní plocha

Pracovní plocha programu je rozdělena do několika částí, které umožňují zadat vstupní údaje. Ukázka pracovní plochy je na následujícím obrázku.

Části pracovní plochy: