Kapitola 4. Hromadné zpracování - TestsChecker Droid

Program TestsChecker Droid slouží k hromadnému zpracování vstupních souborů. Druhou oblastí použití je testování nastavení šablon. Program se spustí nad vstupním adresářem se soubory. Každý soubor je rozpoznán a podle výsledku rozpoznání je přesunut do jednoho z výstupních adresářů. Program rozlišuje výstupní adresář se soubory, které byly spolehlivě rozpoznány a adresář pro soubory, které vyžadují ruční kontrolu. Ruční kontrolu lze provést pomocí programu TestsChecker.

Před spuštěním programu je nutné vytvořit šablonu popisující rozpoznávané soubory.