9.4. Aktuálně opravovaný obrázek

Zobrazení aktuálně zpracovávaného formuláře. Skupina, se kterou se právě pracuje má zobrazeny okraje políček pomocí silnější čáry. Políčka skupiny, která jsou vyhodnocena jako zaškrtnutá, jsou zobrazena odlišnou barvou. Aktuálně zpracovávanou skupinu lze vybrat pomocí stisku myši na některém políčku skupiny nebo vybrat příslušnou skupinu v seznamu skupin. Na následujícím obrázku je vybrána první otázka, okraje políčka jsou orámovány silnější čarou než u otázek 2 a 3.

Obrázek 3.10. Vybraná skupina

Vybraná skupina

Pokud při rozpoznávání není nalezena některá synchronizační značka je možné v režimu oprav tuto značku přesunout na správné místo pomocí myši. Přemístění se provede stiskem CTRL a levého tlačítka myši na chybně umístěné synchronizační značce a tažením značky na správnou pozici. Po uvolnění myši je formulář znovu vyhodnocen, tak jako kdyby byla značka detekována na této pozici.