9.1.4. Statistika

Soubory - vytvoří statistiku pro jednotlivé záznamové archy

Políčka - vytvoří statistiku jednotlivých políček