9.1.2. Rozpoznávání

V části rozpoznávání se spouští vlastní rozpoznávací proces a nastavují se jeho parametry

Rozpoznat – Stiskem tlačítka rozpoznat se spustí rozpoznání všech nových souborů. V průběhu rozpoznávání je možné opětovným stiskem tlačítka rozpoznávání přerušit.

Strategie – Výběr strategie rozpoznávání. Po výběru strategie jsou všechny soubory označeny jako nové a je spuštěno rozpoznávání s nově nastavenou strategií.

Rozpoznat vše – Znovu rozpoznání všech souborů. Všechny soubory jsou označeny jako nové a je spuštěno rozpoznávání pro všechny soubory.

Šablony – správce šablon