9.1.1. Zobrazení

V části zobrazení se vybírá režim práce a filtr na zobrazené soubory

Filtr souborů – výběrem hodnoty se nastavuje zobrazení souborů pouze v určitém stavu.

Režim oprav – stisknutím tlačítka se zapne režim oprav, nastaví se filtr souborů, aby se zobrazily pouze soubory, které nejsou ve stavu "Vyhodnocen" a povolí se editace detailů skupiny.