9.1. Nástrojová lišta

Nástrojová lišta je rozdělena do čtyř částí