9. Referenční část

Referenční část popisuje jednotlivé položky menu, jejich význam a použití.