8.3. Nastavení klávesnice

Volba Vymazat při prvním stisku klávesy umožňuje nastavit chování programu při manuálních opravách skupin, které umožňují více zatržených políček. Pokud je volba aktivní, tak při prvním zadání vybraného políčka jsou vymazána všechna ostatní vybraná políčka. Volba je užitečná pro případy, kdy je rychlejší přepsat vybraná políčka než upravovat automaticky vybraná.