8.1. Výchozí strategie

Nastavení výchozí strategie pro nové vyhodnocení formulářů.

Volba Výběr strategie před rozpoznáváním umožňuje automatické zobrazení dialogu pro výběr strategie před každým novým rozpoznáváním.

Volby v sekci Manuální verifikace určují, výchozí hodnoty pro volbu strategie vyhodnocení formulářů. Detailní popis voleb je v kapitole Strategie vyhodnocení.