8. Nastavení

Chování a výchozí volby programu TestsChecker je možné upravit pomocí volby Možnosti z menu Soubor. Následně dojde k zobrazení konfiguračního dialogu.

Dostupné předvolby a nastavení: