7.2. Políčka

Statistika "Políčka" obsahuje informace o jednotlivých políčkách ve formuláři. Statistika je zobrazena ve formě tabulky, kde každému políčku odpovídá jeden řádek. Na následujícím obrázku je zobrazen příklad statistiky.

Obrázek 3.9. Statistika "Políčka"

Statistika "Políčka"

V následující tabulce jsou popsány všechny sloupce statistiky a jejich význam

Tabulka 3.5. Popis sloupců statistiky "Políčka"

Název sloupce

Význam

IdFile

Index souboru

IdGroup

Pořadí skupiny v rámci šablony

IdField

Pořadí políčka v rámci skupiny

FieldType

Typ políčka (index typu rámečku)

Status

Výsledek vyhodnocení políčka:

  • 0 - nenalezeno

  • 1 - prázdné

  • 2 - nejistota mezi prázdným a zatrženým

  • 3 - zatržené

  • 4 - nejistota mezi zatrženým a vyplněným

  • 5 - vyplněné

Fill

Zaplnění rámečku (%)