7.1. Soubory

Statistika "Soubory" obsahuje informace o průběhu rozpoznání pro jednotlivé formuláře. Statistika je zobrazena ve formě tabulky, kde každému formuláři odpovídá jeden řádek s údaji. V posledním řádku statistiky je součet za celý sloupec formulářů. Statistiku je možné využít pro kontrolu kvality zpracování a k vyhledávání problematických formulářů.

Na následujícím obrázku je zobrazen příklad statistiky.

Obrázek 3.8. Statistika "Soubory

Statistika "Soubory

V následující tabulce jsou popsány všechny sloupce statistiky a jejich význam

Tabulka 3.4. Popis sloupců statistiky "Soubory"

Název sloupce Význam 
SouborNázev souboru s formulářem
ChybnýSoubor se nepodařilo přečíst (například z důvodu chybného nebo nepodporovaného formátu)
Chybí souřadný systémNepodařilo se detekovat synchronizační značky
Nenalezeno políčkoPočet nenalezených rámečků
PrázdnáPočet rámečků, které byly vyhodnoceny jako prázdné
Nejasná prázdnáPočet rámečků, u kterých není jisté, jestli jsou prázdné nebo zatržené
ZatrženéPočet zatržených rámečků
Nejasná plnáPočet rámečků, u kterých není jisté, jestli jsou zatržené nebo vyplněné
PlnáPočet zaplněných rámečků
Méně zatrženoPočet skupin, ve kterých je zatrženo méně rámečků, než je požadováno
Více zatrženoPočet skupin, ve kterých je zatrženo více rámečků, než je požadováno