5.3.3. Nespolehlivě zatržené políčko

Nespolehlivě zatržené políčko je takové, jehož zaplnění není vyhodnoceno ani jako prázdné ani jako zatržené ani jako vyplněné. Na formuláři se mohou vyskytovat nespolehlivě zatržená políčka z různých důvodů:

Na následujícím obrázku je zobrazena situace, kdy není jasné, jestli má být políčko prázdné nebo zatržené. V definici šablony je u skupiny požadavek alespoň jedné odpovědi, takže program nabídne jako pravděpodobnou variantu, že je políčko zaplněné.

Obrázek 3.6. Nespolehlivě zatržené políčko

Nespolehlivě zatržené políčko


V takovéto situaci se musí uživatel rozhodnout, zda označí skupinu jako prázdnou pomocí stisku * na numerické klávesnici nebo stiskem tlačítka Prázdná. Druhou možností je označit políčko "C" jako zatržené pomocí stisku Enter nebo klávesy C nebo klávesy 3 na numerické klávesnici.