5.3.2. Zatrženo více

Ve skupině je zatrženo více políček, než je požadováno v definici šablony. Na následujícím obrázku je zobrazena situace, kdy jsou zatržena dvě políčka a požadováno je zatržení maximálně jednoho.

Obrázek 3.5. Zatrženo více

Zatrženo více


V takovéto situaci uživatel označí celou skupinu jako vadnou buď stiskem - na numerické klávesnici nebo stiskem tlačítka Vadná.