5.3.1. Prázdná skupina

Ve skupině není zatržené žádné políčko, ale v definici šablony je požadováno zatržení aspoň jednoho. Na následujícím obrázku je zobrazena situace, kdy není zatržené žádné políčko.

Obrázek 3.4. Prázdná skupina

Prázdná skupina


V takovéto situaci uživatel označí skupinu jako prázdnou buď stiskem * na numerické klávesnici nebo stiskem tlačítka Prázdná nebo stiskem klávesy Enter.