5.3. Druhy neurčitostí

Dále jsou popsány vybrané druhy neurčitostí a způsob jejich opravy.