5.2. Historie

V průběhu oprav se vytváří seznam naposledy upravených skupin. K dříve opraveným skupinám se lze vrátit pomocí tlačítka Zpět. K později opravovaným skupinám se lze posunout tlačítkem Vpřed. Po provedení úpravy skupiny, ke které se uživatel vrátil pomocí historie, se změna uloží a přejde se na následující položku v historii. Pokud se stiskne tlačítko Vpřed na poslední položce v historii, přejde se na první neopravenou skupinu za touto položkou.