5.1.2. Numerická klávesnice

Na numerické klávesnici jsou předefinovány následující klávesy:

Tabulka 3.2. Význam kláves na numerické klávesnici v režimu oprav

KlávesaVýznam
číslice 1,2,..,9,0udává pořadí rámečku ve skupině (nula je desátý rámeček)
*nastaví skupinu jako prázdnou, shodné se stiskem tlačítka "Prázdná"
-nastaví skupinu jako vadnou, shodné se stiskem tlačítka "Vadná"
Enterpotvrdí stávající výběr, vhodné pokud je skupina nabízena pouze k verifikaci. Pokud je při rozpoznávání nalezena neurčitost, TestsChecker označí pravděpodobnější odpověď. Pokud je předvyplněná odpověď správná, stačí ji potvrdit stiskem klávesy Enter. Následně dojde k přechodu na další skupinu k opravě.
/schová/zobrazí grafiku