5.1.1. Standardní klávesnice

Předefinována je funkce kláves A-Z a 0-9. Pokud je stisknuta některá z těchto kláves, je vybráno políčko, které má hodnotu výstupu shodnou s touto klávesou. Tuto funkcionalitu lze tedy použít pro políčka, která mají výstup o délce jeden znak a jsou z množiny znaků A-Z a 0-9.