5. Ruční opravy

Některé soubory mohou po rozpoznání obsahovat neurčitosti a vyžadovat rozhodnutí obsluhy o stavu políčka. Pro zahájení oprav je nutné TestsChecker přepnout do režimu oprav pomocí tlačítka Režim oprav na nástrojové liště. V tomto režimu je možné měnit rozpoznané hodnoty a provádět jejich korekce.

Práce v režimu oprav je popsána v kapitolách:

Způsob zobrazení neurčitostí je možné upravit pomocí nastavení barev. Pro režim oprav je také možné upravit nastavení klávesnice.