4.1. Strategie vyhodnocení

Pokud nejsou formuláře vyplněny pečlivě, není pak možné automaticky rozhodnout o zatržení některých políček. Pro tyto situace se nastavuje strategie zpracování. Ta určuje, jak se vypořádat s neurčitostí ve formulářích. Jedná se tedy o nastavení podmínek, za kterých bude skupina určena k manuální opravě. Skupiny určené k manuální opravě jsou po skončení rozpoznávání ve stavu "K ověření".

K manuální opravě je možné určit všechny skupiny volbou Všechny skupiny nebo pouze některé vybrané skupiny (viz. obrázek níže). Kritéria pro výběr jsou:

Strategie se nastavuje na nástrojové liště stisknutím Strategie.

Obrázek 3.3. Strategie vyhodnocení

Strategie vyhodnocení

Šablona formuláře může obsahovat textovou oblast viz. kapitola Definice textové skupiny. V nastavení Strategie je možné určit, zda se textové skupiny budou vyhodnocovat nebo budou vynechány. Pokud není volba Rozpoznat textové skupiny zatržena, uživatel není dotazován na přepsání textu z textové skupiny.