4. Rozpoznání souborů

Rozpoznávání se zahájí stiskem tlačítka Rozpoznat. V průběhu rozpoznávání zůstane tlačítko Rozpoznat stisknuté a v dolní části pracovní plochy na stavovém řádku se objevují informace o počtu zpracovaných formulářů. Rozpoznávání proběhne u souborů ve stavu "Nový".

Strategii vyhodnocení lze nastavit volbou Strategie z hlavní nabídky. Probíhající rozpoznávání lze přerušit opětovným stisknutím tlačítka Rozpoznávání. Po dokončení rozpoznávání jsou v okně se seznamem souborů zobrazeny všechny soubory s informací o stavu jejich vyhodnocení.