2. Založení dávky a načtení souborů ke zpracování

Zpracování formulářů probíhá v dávkách. Obvykle jednu dávku tvoří formuláře stejného typu a zvoleného množství (např. 300 naskenovaných formulářů připravených ve vstupním adresáři). Prvním krokem pro vyhodnocení naskenovaných formulářů je založení nové dávky. Tu vytvoříte volbou Nový z menu Soubor.

Obrázek 3.2. Nové rozpoznávání

Nové rozpoznávání


Pro vytvoření dávky je nutné zadat:

V případě, že soubory jsou ve vstupním adresáři uloženy ve složitější struktuře podadresářů, zatrhněte volbu Zahrnout podadresáře, která zajistí jejich zpracování. Pokud chcete zpracovávat vícestránkové soubory nastavte počet stránek, které tvoří jednotlivý dokument.

Po stisku OK se načtou všechny soubory ze vstupního adresáře. Jim odpovídající stránky mají nastaven stav "Nový". V adresáři se vstupními soubory je vytvořen soubor tc.proc. Tento soubor obsahuje rozpoznaná data a informace o průběhu zpracování. Jedná se o pracovní soubor programu, který je možné po vytěžení dat a jejich exportu vymazat.

Více informací