Kapitola 3. Zpracování formulářů - TestsChecker

Program TestsChecker slouží k vyhodnocení naskenovaných formulářů. Vyhodnocení probíhá v několika krocích:

  1. Založení dávky a načtení souborů ke zpracování

  2. Rozpoznání souborů

  3. Manuální úpravy

  4. Export výsledků