4.1. Výchozí nastavení výstupů

Při vytvoření nové šablony se formát generování výstupu nastaví podle hodnot nastavených v následujícím dialogu.

Obrázek 2.13. Nastavení výstupu

Nastavení výstupu