3.2. Makra

Makra umožňují programově upravit rozpoznané hodnoty, vypočíst nové hodnoty, provést podmíněné vyhodnocení a další akce. Makra se píší v jazyce Lua.

Makro může měnit hodnoty jiných skupin nebo vytvářet zcela novou hodnotu. Volba Přidat hodnotu z makra zajistí uložení vypočtené hodnoty makra mezi ostatní výstupy.

Tlačítko Ověřit slouží pro kontrolu syntaktické správnosti napsaného makra.

Obrázek 2.12. Ukázka makra

Ukázka makra

Ukázky maker a popis dostupných objektů je v samostatné dokumentaci pro tvůrce maker.