3.1. Vyhodnocení testu

Vyhodnocení testů je možné použít v případě, kdy se zpracovávají formuláře s testovými otázkami, a kdy jsou známy správné odpovědi.

Postup přidání pole vyhodnocení testu:

  1. Zadání všech oblastí, které budou součástí hodnocení

  2. Přidání pole pomocí tlačítka na nástrojové liště

  3. Výběr položek, které budou součástí hodnocení

  4. Přiřazení správných odpovědí

Obrázek 2.11. Vyhodnocení testu

Vyhodnocení testu

Popis metody hodnocení testu je v samostatné kapitole Hodnocení testů.

Správné odpovědi je možné zadat ručně, importovat je z textového souboru nebo přetáhnout z Excelu.