2.9. Výstup

Výstupem je textový soubor, který obsahuje informace s vytěženými daty z formulářů. Formát výstupního souboru je možné změnit pomocí volby na nástrojové liště v sekci Výstup. Je možné nastavit: