2.8. Přidání čárového kódu

Čárový kód může být použit k identifikaci formuláře, respondenta nebo obsahovat doplňující informace týkající se formuláře. Pro definici čárového kódu vyberte nástroj Čárový kód z nástrojové lišty. Prvním krokem je určení oblasti, kde je kód umístěn. To se provede pomocí myši. Následně je zobrazen dialog pro nastavení vlastností kódu. Políčka jsou předvyplněná hodnotami zjištěnými z čárového kódu v šabloně. Pokud šablona kód neobsahuje, tak je nutné položku vyplnit manuálně.

Obrázek 2.9. Vložení čárového kódu

Vložení čárového kódu


Pole maximální délkaslouží pro určení délky čárového kódu. Délka výstupu odpovídá maximální délce kódu.