2.7. Definice textové skupiny

Pro otázky, u kterých se nevybírá odpověď z předem dané množiny odpovědí, slouží textová skupina. Textová skupina slouží pouze k přepsání vyplněného textu na výstup, není nijak interpretována. Textová skupina se začne vytvářet stisknutím tlačítka Textová oblast. Po stisku je nutné nejprve vybrat obdélníkovou oblast ohraničující místo, kde bude zapsán opisovaný text. Po zadání oblasti se zobrazí dialog požadující zadání několika parametrů:

Obrázek 2.7. Vytvoření textové oblasti

Vytvoření textové oblasti

Zde je nutné zadat:

Po zadání je textová skupina vyznačena v šabloně zeleným obdélníkem

Obrázek 2.8. Textová skupina

Textová skupina

Zadané hodnoty lze změnit v nástrojové liště Textová oblast, která je aktivována pokud je vybrána textová skupina.

V průběhu vyhodnocování je uživateli zobrazena textová oblast každého formuláře, aby mohl přepsat vyplněný text. Pokud nemusí být text vyplněn, je možné pomocí volby Detekovat prázdnou oblast zapnout detekci prázdné oblasti a automaticky zjišťovat, jestli je ve vymezené oblasti něco zapsáno.