2.6. Definice skupin políček

Každou skupinu políček typicky tvoří možné odpovědi na jednu otázku. Příklad: Jste muž nebo žena? V nabídce jsou dvě zašrtávací políčka - muž a žena. Obě tato políčka tvoří jednu skupinu.

Definice skupiny políček se provede pomocí dialogu po stisknutí tlačítka Skupina políček na nástrojové liště.

Obrázek 2.5. Vytvoření nové skupiny políček

Vytvoření nové skupiny políček

Požadované údaje pro vytvoření nové skupiny políček:

Dalším krokem je výběr rámečků, které patří do jedné skupiny. Rámečky je možné vybrat dvěma způsoby:

Obrázek 2.6. Rámečky přiřazené do skupiny políček "Odpověď 1"

Rámečky přiřazené do skupiny políček "Odpověď 1"

Po přiřazení políček do skupiny je možné určit očekávaný počet zatržených políček resp. kolik odpovědí na danou otázku může být zatrženo zároveň. Tento počet se zadá pomocí intervalu Minimum zatržených a Maximum zatržených. Hodnoty se používají při vyhodnocení formuláře. Pokud je zatržen jiný počet políček, než je očekáváno (méně nebo více), pak je takový formulář označen a je u něj následně nutné provést manuální korekci - opravu.

Poznámka

Pro běžné testy, kde je očekávána právě jedna správná odpověď se nastaví hodnoty Minimum zatržených na 1 a Maximum zatržených také na 1.

Hodnota zadaná v poli Maximum zatržených určuje, kolik položek bude zapsáno do výstupu.