2.5. Definice výstupů resp. interpretace zatržených odpovědí

Definice výstupu určuje hodnotu, která se má objevit ve výstupním souboru, dle zašrtnuté odpovědi na otázku. Otázka může zůstat také nezodpovězena tzv. "Prázdná" nebo může být zodpovězena nesmyslně tzv. "Vadná".

Příklad 1: Typickým příkladem výstupu jsou odpovědi A, B, C, D, E.

Příklad 2: Položená otázka: "Jste muž nebo žena?". Nesmyslná tzv. "Vadná" odpověď nastane při zašrtnutí obou odpovědí zároveň.

Ke každé rozpoznávací skupině musí být přiřazen výstup pro všechna její políčka. Na následujícím obrázku je zobrazen dialog pro vytváření výstupu. Je nutné zadat: název výstupu, délku výstupního řetězce (počet znaků výstupu) a výstupní řetězce přiřazené jednotlivým políčkům (příklad: při zašrtnutí 1. políčka bude na výstupu "A").

Obrázek 2.4. Definice výstupu

Definice výstupu

Po zadání nového výstupu stiskněte klávesu Enter a můžete zadat další výstup.

Pokud má zadaný řetězec délku menší než je požadovaná délka výstupu, doplní se řetězec mezerami.