2.4. Definice rámečku

Rámečky ohraničují jednotlivá zašrtávací pole. Uvnitř rámečku je zkoumáno zda je pole zatrženo. Obvykle je v šabloně použit pouze jeden typ rámečku (pokud jsou všechna zašrtávací pole stejná). Je však možné použít i více typů rámečků současně.

Pro přidání definice rámečku stiskněte položku Definice rámečku na nástrojové liště. Následně vyberte libovolný rámeček, který je kvalitně naskenován a v jeho prostředku stiskněte levé tlačítko myši. Po kliknutí myší dojde k jeho změření a je zobrazena informace o nalezení rámečku. Na nástrojové liště je možné upravit parametry rámečku. Mezi ně patří určení hranice, kdy je rámeček zatržen. Hranice jsou určené v procentech zaplnění vnitřní plochy rámečku.

Obrázek 2.3. Parametry rámečku

Parametry rámečku

Při vyhodnocování formulářů je o každém rámečku rozhodnuto, jestli je prázdný, zatržený nebo vyplněný. V rámci umožnění oprav osobě vyplňující dotazník (omylem zatržené políčko) je bráno úplně vyplněné políčko za prázdné tj. nezašrtnuté. Na nástrojové liště je možné změnit hranice zaplnění pro všechny tyto případy.