2.3. Zaměření synchronizačních značek

Zaměření synchronizačních značek se provede kliknutím myší na jedné rohové značce. Program si značku změří a najde další tři synchronizační značky. Nalezené synchronizační značky jsou označené zeleným křížkem. Po kliknutí na položku Souřadnicový systém ve stromu s prvky šablony, se zobrazí nástrojová lišta Souřadnice s popisem nalezených značek.

Obrázek 2.2. Souřadnice

Souřadnice

Na předchozím obrázku je vidět nalezená synchronizační značka označená zeleným křížkem. Na nástrojové liště jsou zobrazené rozměry značky v bodech a rozlišení vzorového formuláře.

Rozměry značky lze manuálně změnit. Při vyhodnocování formulářů jsou značky hledány s určitou tolerancí vzhledem k nastaveným hodnotám. Případné ruční změny hodnot musí být prováděny citlivě.