2. Postup vytvoření šablony

Šablona je vytvářena z naskenovaného formuláře. Kroky vytvoření šablony:

  1. Naskenování formuláře. Přečtěte si požadavky na naskenovaný vzorový formulář.

  2. Spuštění TestsChecker Editoru a vytvoření nové šablony z naskenovaného formuláře

  3. Zaměření synchronizačních značek

  4. Definice formátu rámečku

  5. Definice používaných výstupů

  6. Vyznačení rozpoznávaných políček a oblastí. Je možné definovat:

V šabloně je možné definovat některé pokročilé prvky jako jsou oblasti pro rozpoznávání čárových kódů, automatické vyhodnocování testů nebo využití maker.