Kapitola 2. Vytvoření šablony - TestsChecker Editor

Před zahájení rozpoznávání formulářů je nutné vytvořit šablonu, která popisuje prvky formuláře. Program TestsChecker Editor slouží k vytvoření této šablony. Předpokladem je vytvořený papírový formulář podle doporučení uvedených v kapitole Formuláře. Připravený formulář je nutné naskenovat a uložit jako obrázek.

Popis programemu TestsChecker Editor je rozdělen do těchto částí:

  1. Pracovní plocha programu
  2. Postup vytvoření šablony
  3. Pokročilé prvky
  4. Nastavení programu