4. Hodnocení testů

Program TestsChecker umožňuje vyhodnocovat testy. Jednotlivým odpovědím jsou přiřazeny body a z nich je vypočteno celkové bodové ohodnocení .

TestsChecker obsahuje dvě metody výpočtu bodů:

Jako výchozí metoda hodnocení testů je používána metoda SAT.