2.5. Vzdálenosti objektů

Všechny objekty určené k rozpoznávání (políčka, textové položky, čárové kódy) musí být uvnitř čtyřúhelníku, tvořeného středy synchronizačních značek. Tyto rozpoznávané objekty by měly být vzdáleny minimálně 5 mm od nejbližší stěny tohoto čtyřúhelníku. Vzdálenost textu od rámečku je minimálně 1 mm (tj. 8 bodů). Vzdálenost dvou sousedních políček musí být minimálně 2 mm (tj. 16 bodů), aby nedocházelo k záměnám.