2.2. Skupiny políček

Každou skupinu políček typicky tvoří možné odpovědi na jednu otázku.

Příklad: "Jste muž nebo žena?"

mužžena

V nabídce jsou dvě zašrtávací políčka - muž a žena. Obě tato políčka tvoří jednu skupinu.

Políčko je tvořeno rámečkem. Každý typ takového rámečku, který je ve formuláři použit, musí být popsán v šabloně vytvořené v TestsChecker Editor. Jedna skupina políček se musí skládat ze shodných rámečků.