2. Co jsou formuláře

Formulářem rozumíme jakýkoliv dokument v papírové podobě splňující požadavky uvedené dále. Formulář je možné vytvořit v libovolném textovém editoru, musí však obsahovat tyto prvky: synchronizační značky a skupiny políček. Pro kvalitu zpracování je velmi důležité také zajistit dobrou kvalitu tisku formulářů.

Ukázka zpracovávaného formuláře: