1. Postup zpracování formulářů

Zpracování formulářů probíhá v několika krocích:

  1. Vytvoření formulářů vhodných pro automatizované zpracování. Podrobnější popis je v kapitole Formuláře.
  2. Vytvoření šablony v programu TestsChecker Editor. V šabloně jsou popsány oblasti formuláře, které se budou zpracovávat.
  3. Naskenování formulářů
  4. Rozpoznání formulářů pomocí programu TestsChecker nebo TestsChecker Droid
  5. Provedení případných ručních korekcí
  6. Export souboru se získanými daty

Celý proces zachycuje následující obrázek.