Kapitola 1. Začínáme s TestsCheckerem

Dostává se Vám do rukou soubor programů LightComp TestsChecker ve verzi 3. Aplikace umožňuje plně automatizované zpracování a vyhodnocení papírových formulářů elektronickou cestou. Program je zaměřen na rozpoznávání formulářů obsahujících převážně„zaškrtávací“ políčka. Požadavky na vstupní dokumenty jsou popsány v kapitole Formuláře. TestsChecker se skládá z několika programů, které pokrývají jednotlivé fáze zpracování formulářů.

Programy jsou popsány v samostatných kapitolách.

TestsChecker Editor Program TestsChecker Editor slouží k vytváření a úpravě šablon. Tyto šablony určují způsob, jakým budou zpracovány jednotlivé typy formulářů. Vytvoření šablon formulářů je nezbytné pro funkci programu TestsChecker. Vzor šablony se vytváří na základě naskenovaného prázdného formuláře.
TestsChecker Program TestsChecker slouží k vlastnímu zpracování naskenovaných formulářů. Jeho vstupem je připravená šablona daného formuláře a adresář s naskenovanými formuláři ke zpracování. Program TestsChecker provede rozpoznání formulářů a v případě nutnosti nabízí i provedení ručních korekcí u nejasně vyplněných formulářů.
TestsChecker Droid Program TestsChecker Droid je volitelná součást a nemusí být použita. Používá se k hromadnému neinteraktivnímu zpracování naskenovaných formulářů.