TestsChecker 3
  Začínáme s TestsCheckerem
    Postup zpracování formulářů
    Co jsou formuláře
      Synchronizační značky
      Skupiny políček
      Rámečky
      Čárové kódy
      Vzdálenosti objektů
    Co jsou šablony
    Hodnocení testů
  Vytvoření šablony - TestsChecker Editor
    Pracovní plocha
    Postup vytvoření šablony
      Požadavky na vzorový formulář
      Vytvoření šablony z naskenovaného formuláře
      Zaměření synchronizačních značek
      Definice rámečku
      Definice výstupů resp. interpretace zatržených odpovědí
      Definice skupin políček
      Definice textové skupiny
      Přidání čárového kódu
      Výstup
    Pokročilé prvky
      Vyhodnocení testu
      Makra
    Nastavení
      Výchozí nastavení výstupů
  Zpracování formulářů - TestsChecker
    Pracovní plocha
    Založení dávky a načtení souborů ke zpracování
    Vícestránkové soubory
    Rozpoznání souborů
      Strategie vyhodnocení
    Ruční opravy
      Klávesnice
        Standardní klávesnice
        Numerická klávesnice
        Chování klávesnice při opravě skupiny
      Historie
      Druhy neurčitostí
        Prázdná skupina
        Zatrženo více
        Nespolehlivě zatržené políčko
    Export výsledků
    Statistiky
      Soubory
      Políčka
    Nastavení
      Výchozí strategie
      Barvy
      Nastavení klávesnice
    Referenční část
      Nástrojová lišta
        Zobrazení
        Rozpoznávání
        Vstupní soubory
        Statistika
      Seznam souborů
      Seznam skupin
      Aktuálně opravovaný obrázek
      Detail skupiny
  Hromadné zpracování - TestsChecker Droid
    Pracovní plocha
  Začínáme s TestsCheckerem
    Postup zpracování formulářů
    Co jsou formuláře
      Synchronizační značky
      Skupiny políček
      Rámečky
      Čárové kódy
      Vzdálenosti objektů
    Co jsou šablony
    Hodnocení testů
  Vytvoření šablony - TestsChecker Editor
    Pracovní plocha
    Postup vytvoření šablony
      Požadavky na vzorový formulář
      Vytvoření šablony z naskenovaného formuláře
      Zaměření synchronizačních značek
      Definice rámečku
      Definice výstupů resp. interpretace zatržených odpovědí
      Definice skupin políček
      Definice textové skupiny
      Přidání čárového kódu
      Výstup
    Pokročilé prvky
      Vyhodnocení testu
      Makra
    Nastavení
      Výchozí nastavení výstupů
  Zpracování formulářů - TestsChecker
    Pracovní plocha
    Založení dávky a načtení souborů ke zpracování
    Vícestránkové soubory
    Rozpoznání souborů
      Strategie vyhodnocení
    Ruční opravy
      Klávesnice
        Standardní klávesnice
        Numerická klávesnice
        Chování klávesnice při opravě skupiny
      Historie
      Druhy neurčitostí
        Prázdná skupina
        Zatrženo více
        Nespolehlivě zatržené políčko
    Export výsledků
    Statistiky
      Soubory
      Políčka
    Nastavení
      Výchozí strategie
      Barvy
      Nastavení klávesnice
    Referenční část
      Nástrojová lišta
        Zobrazení
        Rozpoznávání
        Vstupní soubory
        Statistika
      Seznam souborů
      Seznam skupin
      Aktuálně opravovaný obrázek
      Detail skupiny
  Hromadné zpracování - TestsChecker Droid
    Pracovní plocha